Test - tunne orienteerumiskaardi leppemärke

Käesoleva testi eesmärk on kinnistada orienteerujas leppemärkide tundmist ning aidata algajal jooksjal läbi mängu neid meelde jätta. Testi jaoks valitakse juhuslikult välja 10 leppemärki ning vastaja peab määrama kategooria, mille alla antud tingmärk kuulub. Samuti tuleb leida leppemärgi tähendus. Et vastamist lihtsustada, pakub arvuti omaltpoolt 5 võmalikku vastusevarianti, vastaja ülesandeks jääb nende hulgast õige üles leida.

Testi näide
Joonis 1 - näide testist

Iga õige vastust annab ühe punkti, kokku on võimalik seega teenida 20 punkti. Et pinget üleval hoida, käib mäng aja peale - paremad ja kiiremad vastajad pääsevad edetabelisse. Selle jaoks on vaja sisestada enne testi tegemist oma nimi - soovitavalt selline, mis ei kattu teiste omadega.

Testi on juba läbi teinud mängijat.


Nimi: